Översiktskarta/Priser

Priser

Ställplats med el. Bredd 3,5 m. Inget utrymme för förtält eller markis. Platsen sträcker sig 1,75 m på vardera sidan om nummerskylten. Fordonet måste parkeras mitt för nummerskylten.

320 kr.

Campingtomt med el. Bredd 6 m. Utrymme för förtält eller markis. Tomten sträcker sig 3 m på vardera sidan om nummerskylten.

380 kr.